تنظیم اظهارنامه عملکرد – عواقب عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد چیست؟

تنظیم اظهارنامه عملکرد در واقع کارنامه مالی یک سال کاری شرکت یا شخص می باشد. اظهارنامه جهت محاسبه مالیات به اداره دارایی ارایه می گردد. اظهارنامه مالیاتی، بررسی و تهیه یادداشت سود و ضررهای سالیانه مالی است. این یادداشت ها در دفتری ایجاد می شوند و دارای فرم های تصویب شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور است.

چند نوع اظهارنامه مالیات بر درآمد در حال حاضر وجود دارد؟

هم اکنون برای اشخاص مکلف به تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی ۶ نوع اظهارنامه مالیات بر درآمد تهیه و در دسترس قرارگرفته است.

۱.اظهارنامه مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی (موضوع ماده ۱۱۰ ق م م )که نسبت به سایر اظهارنامه ها مفصل تر است.

۲.اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی گروه اول طبق ماده ۱۰۰ ق م م و آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق م م

۳.اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی گروه دوم طبق ماده ۱۰۰ق م م و آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق م م

۴.اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی گروه سوم طبق ماده ۱۰۰ ق م م و آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق م م

۵.اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک ویژه اشخاص حقیقی دارنده درآمد املاک ماده ۵۷و۸۰ ق م م

۶.اظهارنامه انحلال طبق ماده ۱۱۴ و۱۱۶ق م م

تنظیم اظهارنامه عملکرد

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی چقدر است؟

مطابق ماده 131ق م م نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است:

۱-نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی پس از کسر معافیت سالانه
 • تا مبلغ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال درآمد به نرخ  ۱۵%
 • نسبت به مازاد ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال تا ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال به نرخ ۲۰%تنظیم
 • نسبت به مازاد بر ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال به نرخ ۲۵%تنظیم
۲-نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی به شرح زیر می باشد.
 • اشخاص حقوقی مشمول ماده  ۱۰۵ (۲۵% نسبت به سود مشمول مالیات)
 • شرکتهای بورسی ماده ۱۴۳ ( ۲۲.۵% نسبت به سود مشمول مالیات)
 • شرکتهای بورسی دارای بیش از۲۰%سهام شناورآزاد ماده ۱۴۳(۲۰%به سود مشمول مالیات)
 • شرکتهای فرابورس ماده ۱۴۳(۲۳.۷۵% به سود مشمول مالیات)
 • شرکتهای تعاونی متعارف و سهامی عام تبصره۶ ماده ۱۰۵(۱۸.۷۵% به سود مشمول مالیات)
 • سود حاصل از فروش کالا در بورس کالا (۲۲.۵% به سود مشمول مالیات)
 • شرکت های موضوع ماده ۱۳۲ ق م م نسبت به درآمد ابرازی نرخ صفر
 • شرکتهای تعاونی دانش آموزی ، کارمندی ، کشاورزی ، کارگری ، صیادی و عشایری معاف از مالیات

حداکثر تا چه زمانی باید اظهارنامه مالیاتی را ارسال کنیم ؟

وفق ماده ۱۱۰ق.م.م اشخاص حقوقی می بایست حداکثر تا ۴ماه پس از پایان سال مالی اظهارنامه مالیاتی خود را تهیه وبه سازمان امور مالیاتی ارسال نماید. از آنجا که سال مالی عمده شرکت ها منطبق بر سال شمسی است بنابراین حداکثر مهلت قانونی ارسال اظهارنامه  این نوع شرکتها ۰۴/۳۱/** خواهد بود. اشخاص حقیقی وفق ماده ۱۰۰ ق.م.م حداکثر باید تا ۳۱ خرداد هر سال اظهارنامه مالیاتی عملکرد خود را ارسال و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

عواقب عدم تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد چیست؟

 شرکتها و موسسات، تشکل های قانونی و اشخاص حقیقی مکلف به تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی می باشند. در صورتی که نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکنند مشمول جرایم و تبعات قانونی زیر خواهند شد.

۱.طبق ماده ۱۹۲ ق م م جریمه عدم ارایه اظهارنامه برای شرکتها و اشخاص حقیقی ۳۰% نسبت به مالیات متعلقه و غیر قابل بخشش است. طبق ماده ۲۰۱ هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه ها و مجازاتهای مقرر در این قانون ازکلیه معافیتها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد.

۲.طبق بند ت ماده ۱۳۲ق م م شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی وحقوقی فعال در مناطق آزاد و سایرمناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه های است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می شود.

مزایای ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد چیست؟

تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی برای مودیان مالیاتی کاری وقت گیر می باشد. لیکن ارسال اظهارنامه مالیاتی برای مودیان می تواند مزایای خوبی را فراهم نماید.طبق ماده ۱۸۹ شرکتهایی که سه سال متوالی اظهارنامه ارسالی آنها مورد قبول اداره امورمالیاتی واقع شود. اعتراضی به برگ تشخیص صادره نداشته باشند مشمول استفاده از۵درصد جایزه خوش حسابی نسبت به مالیاتهای پرداخت شده۳ سال می شوند.

اظهارنامه های مالیاتی عملکرد تا چه زمانی مورد رسیدگی قرار می گیرد؟

براساس ماده ۱۵۶ق.م.م ادارات امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را حد اکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه رسیدگی نمایندو برگه تشخیص رسیدگی را حداکثر تا سه ماه بعد به مودی ابلاغ نمایند.

جرائم ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه‌ها در موعد مقرر : 

طبق ماده 192 ق م م سازمان امور مالياتي در خصوص تنظیم اظهارنامه عملکرد موديان اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل بندهاي (الف) و (ب) چنانچه اظهارنامه‌ مالیاتی را ارسال ننمایند مشمول ۴۰ درصد جريمه غيرقابل بخشودگي می شوند. ساير اشخاص مشمول ۱۰ درصد جريمه قابل بخشودگي می شوند.

در خصوص جرايم ناشي از کتمان درآمد:

در اظهارنامه‌ مالیاتی اگر موديان اظهارنامه‌ مالیاتی ارائه کنند که در آن درآمدشان را کتمان کنند ويا هزينه‌ها را نادرست اعلام‌ کنند، مشمول ۳۰ درصد جريمه نسبت به ماليات کتمان شده خواهند بود.

چنانچه فردی اقدام به ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر نکند صلاحیت بهره گیری از معافيت‌ها و تسهيلاتي که در قانون پيش‌بيني شده را ندارد. همچنین به هر ميزان درآمدي که کسب مي‌کند، مشمول ماليات خواهد شد و مشمول جريمه عدم تسليم اظهارنامه عملکرد نيز مي‌شود.

در صورت ارائه اظهارنامه‌ مالیاتی در موعد مقرر پاداش یک درصدی و در صورت تاخیر جریمه ۲.۵درصدی لحاظ می گردد.

درصورتیکه مودیان حساب سود و زیان و یا ترازنامه مالیاتی خود را در زمان تعیین شده ارائه ندهند، این دسته از افراد مشمول پرداخت جریمه‌ای ۲۰ درصدی خواهند شد.

در صورت عدم تسلیم دفاتر قانونی مودیان، جریمه ای 20 درصدی برای مودیان در نظر گرفته خواهد شد.

و همچنین در صورت مردود اعلام شدن دفاتر قانونی از سوی ادارات مالیاتی، اشخاص موظف به پرداخت جریمه‌ای ۱۰ درصدی خواهند بود.

در صورت ارائه اظهارنامه الکترونیکی مودیان می توانند ۳۰ درصد از مالیات خود را به صورت نقدی پرداخت کرد. مابقی ۷۰درصد مالیات خود را ظرف مدت ۷ ماه در هفت قسط مساوی پرداخت کنند.  چنانچه مودیان که اظهارنامه عملکرد را دستی و کاغذی ارائه کنند می‌توانند ۵۰درصد مالیات را نقدی و ۵۰ درصد مابقی را در ۵ قسط مساوی پرداخت نمایند.

تراز برتر:

حتما به این نکته دقت بسیار داشته باشید، هر گونه مغایرتی در تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد، با اطلاعات و مستندات در زمان رسیدگی دلیلی می شود بر رد اظهارنامه و عواقب بعدی آن از تجارب قبلی خود در سال های گذشته عبرت گرفته و دیگر خود را با تصمیمی اشتباه دچار مشکل نکنید.

موسسه تراز برتر با توجه به نیروهای مختصص حسابداری مالیاتی در زمینه تهیه و ارسال اظهارنامه عملکرد و مراحل تهیه و مستند سازی اسناد مربوط و تحریر دفاتر قانونی با توجه به گزارشات ارزش افزوده و معاملات فصلی و دیگر الزامات قانونی که باید رعایت شود با شما همراهی می کند. توجه داشته باشید؛ ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد نقطه شروع راه است .

مشاوره مالی و مالیاتی تراز برتر

ارتباط با مشاورین تراز برتر در اینستاگرام 

خدمات مالیاتیمقاله

ارسال اظهارنامه مالیاتیاظهارنامه عملکرداظهارنامه مالیاتتنظیم اظهارنامه عملکردمزایای ارسال اظهارنامه مالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *