یکی از موارد موثر در آموزش حسابداری مقدماتی ،درک محیط کار است .

وقتی کارآموزدر محیط کار آموزش ببیند چند مزیت را تجربه میکند:

 • ملاحظه مدارک واقی شرکت و نحوه حسابداری آن توسط حسابدار باتجربه
 • مقایسه آموخته های خود با آنچه یک حسابدار مجرب میداند
 • بالا رفتن اعتماد به نفس بدلیل تجربه محیط کار عملی
 • از بین رفتن یاکاهش ترس از قبول مسئولیت در شرکت هایی که قرار است در آنجا مشغول گردند.
 • و موارد دیگری که مزیت حاصل کار آموزی در محیط عملی کار است.
 • در کلاسهای سنتی افراد مانند روزهای مدرسه و دانشگاه ،در کلاس درس حاضر میشوند و درس یاد میگیرند.
 • حسابداران برتر جهت بهبود سبک آموزش تدابیری را بصورت زیر اندیشیده و پیاده سازی مینماید.
 • محل کارآموزی افراد دققا محل کار حسابداران شرکت است.
 • مدارک شرکتها جهت رویت در اختیار کارآموزان قرار میگیرد.

سرفصلهای آموزش حسابداری مقدماتی :

 1. مفاهیم پایه حسابداری شامل تعریف اصول حسابداری، عناصر حسابداری، انواع حسابداری، معادله حسابداری، سند حسابداری ،تعیین ماهیت حساب‌ها، تعریف دوره مالی، حسابهای موقت و حساب‌های دائم، روشهای ثبت رویدادهای مالی و مفهوم بدهکار و بستانکار، انتقال رویدادهای مالی ثبت شده به دفتر کل به روش سریع
 2. سرفصل موجودی‌های نقدی و انواع صندوق و تنخواه گردان
 3. بانک و رفع مغایرت بانکی
 4. حسابهای دریافتنی و پرداختنی
 5. اسناد دریافتنی و درجریان وصول
 6. اسناد پرداختنی
 7. انواع درآمد‌ها
 8. انواع هزینه‌ها
 9. خرید و برگشت از خرید و روش ادواری
 10. فروش و برگشت از فروش
 11. موجودی کالا و روش دائمی
 12. پیش‌پرداخت و پیش‌دریافت
 13. دارائی‌های ثابت
 14. سپرده‌های نزد بانک و اشخاص
 15. سرمایه ثبت شده و افزایش سرمایه
 16. جاری شرکاء و سهامداران
 17. ثبت‌های مالی واردات کالا ( کالای در راه)
 18. پروژه‌ها و مقدمه‌ای بر حسابداری پیمانکاری
 19. تسهیلات و اعتبارات
 20. استهلاک انباشته دارائیها
 21. ذخیره قانونی و احتیاطی
 22. اندوخته‌های احتیاطی و قانونی
 23. بستن حسابها و تهیه گزارشات مالی
 24. مقدمه‌ای بر بهای تمام شده
 25. حسابهای انتظامی
 26. طراحی کدینگ نرم افزارهای مالی

پس از اتمام دوره آموزش حسابداری مقدماتی :

 • اگر صاحب کسب و کاری هستید به خوبی می توانید سیستم مالی خود را آنالیز کنید.
 • اگر دانشجو هستید می توانید اطلاعات تئوری خود را با بازار کار تطبیق دهید.
 • اگر حسابدار هستید اطلاعات مالی شما توسط یک مدیر مالی تکمیل و به روز خواهد شد.
 • اگر به دنبال شغلی پر درآمد هستید می توانید با اتمام این آموزش وارد بازار کار شوید.
 • اگر میخواهید مدت طولانی را بصورت آزمون و خطا برای کسب تجربه صرف کنید این صفحه را ببندید.

يکي از مراکز معتبر آموزشي واحد آموزش تراز برتر است که با ارائه دوره هاي آموزشي حسابداري مقدماتي به صورت حضوری ، غير حضوري و آموزش هاي آنلاين شرايط کسب مهارتهای بازار کار در اين رشته و کليه گرايش هاي آن را براي علاقه مندان فراهم آورده است .

مشاوره مالی و مالیاتی تراز برتر